Author name: momchil.pavlov

Информацията за неизвестните Bluetooth устройства подадена като добавка към прокурорска преписка 10729/22

На 27/09/2022 в Софийска Градска Прокуратура бе предадена информацията за неизвестните Bluetooth устройства като допълнително приложение към прокурорска преписка 10729/22. По преписката се търси наказателна отговорност срещу длъжностните лица, отговорни за обявяването на пандемична ситуация в страната и представянето на експериментални течности пред населението като ваксини. По преписката вече е установено от разследващия прокурор, че …

Информацията за неизвестните Bluetooth устройства подадена като добавка към прокурорска преписка 10729/22 Read More »

Изолиране на Bluetooth сигналите от неизвестните устройства с фарадеев плат

Тук тествам Фарадеeв плат, за да видя дали ще мога да изолирам с него потенциални неизвестни сигнали от Bluetooth устройства, излъчвани от телата на ваксинираните. Това би могло да бъде от голяма полза при провеждане на тестове в града, където има много сигнали и може да ни е малко трудно да определим кои сигнали откъде …

Изолиране на Bluetooth сигналите от неизвестните устройства с фарадеев плат Read More »

Сравнително изследване между стандартна и контролна група за наличие на неизвестни Bluetooth устройства

В това видео правя сравнително изследване относнонелегалните Bluetooth устройства между 2 групи: СТАНДАРТНА и КОНТРОЛНА. Резултатите говорят сами за себе си, но най-важното е, че сега и вие можете да направите същия експеримент и да помогнете истината да излезе на яве.

Пресконференцията проведена на 13.9.2022 г. в БТА за прокурорската преписка № 10729/2022

Тук можете да видите моето участие в пресконференцията проведена на 13.9.2022 г. в БТА, за прокурорската преписка № 10729/2022 с участници от: Национален Сбор за Съпротива “Свети Георги Победоносец”; Национално Движение “Крумови закони”; Гражданско Сдружение “Асоциация на данъкоплатците в България”; “Съюз на пенсионерите – 2004”. Всичко започва през август 2021 г., когато две граждански организации …

Пресконференцията проведена на 13.9.2022 г. в БТА за прокурорската преписка № 10729/2022 Read More »

Официален отговор от ДАНС по повод разследването за нелегалните Bluetooth устройства

От ДАНС се получи официален отговор по повод сигнала за нелегалните Bluetooth устройства намиращи се на територията на цялата страна. ДАНС счете, че: “От извършения анализ на предоставената в материала информация беше установено, че в него не се съдържат конкретни данни за извършени нарушения и/или посегателства , относими към компетентността на органите на агенцията по …

Официален отговор от ДАНС по повод разследването за нелегалните Bluetooth устройства Read More »

Коментар към отговора на Софийска районна прокуратура от 6/6/2002

По повод получения отказ на Софийска районна прокуратура за образуване на следствено дело по въпроса за неизвестните bluetooth устройства следва моя коментар. От получения отказ за образуване на следствено дело от 6/6/2022 от Софийска Районна Прокуратура става ясно, че вниманието е било насочено към единичният Bluetooth MAC адрес, който беше открит в присъствието на дежурния …

Коментар към отговора на Софийска районна прокуратура от 6/6/2002 Read More »

Официално подадени сигнали за наличието на нелегални bluetooth устройства на територията на страната

В България текат две отделни разследвания относно незаконното Bluetooth чипиране чрез ваксините Covid и PCR тестовете. Първата жалба е подадена в 4-то РПУ-София на МВР, а втората в Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС). Имаше потвърждение от полицая, отговарящ за разследването на 4-то РПУ в София, че случаят е готов за внасяне в прокуратурата. Делата вървят …

Официално подадени сигнали за наличието на нелегални bluetooth устройства на територията на страната Read More »