Month: September 2022

Информацията за неизвестните Bluetooth устройства подадена като добавка към прокурорска преписка 10729/22

На 27/09/2022 в Софийска Градска Прокуратура бе предадена информацията за неизвестните Bluetooth устройства като допълнително приложение към прокурорска преписка 10729/22. По преписката се търси наказателна отговорност срещу длъжностните лица, отговорни за обявяването на пандемична ситуация в страната и представянето на експериментални течности пред населението като ваксини. По преписката вече е установено от разследващия прокурор, че …

Информацията за неизвестните Bluetooth устройства подадена като добавка към прокурорска преписка 10729/22 Read More »

Изолиране на Bluetooth сигналите от неизвестните устройства с фарадеев плат

Тук тествам Фарадеeв плат, за да видя дали ще мога да изолирам с него потенциални неизвестни сигнали от Bluetooth устройства, излъчвани от телата на ваксинираните. Това би могло да бъде от голяма полза при провеждане на тестове в града, където има много сигнали и може да ни е малко трудно да определим кои сигнали откъде …

Изолиране на Bluetooth сигналите от неизвестните устройства с фарадеев плат Read More »

Сравнително изследване между стандартна и контролна група за наличие на неизвестни Bluetooth устройства

В това видео правя сравнително изследване относнонелегалните Bluetooth устройства между 2 групи: СТАНДАРТНА и КОНТРОЛНА. Резултатите говорят сами за себе си, но най-важното е, че сега и вие можете да направите същия експеримент и да помогнете истината да излезе на яве.

Пресконференцията проведена на 13.9.2022 г. в БТА за прокурорската преписка № 10729/2022

Тук можете да видите моето участие в пресконференцията проведена на 13.9.2022 г. в БТА, за прокурорската преписка № 10729/2022 с участници от: Национален Сбор за Съпротива “Свети Георги Победоносец”; Национално Движение “Крумови закони”; Гражданско Сдружение “Асоциация на данъкоплатците в България”; “Съюз на пенсионерите – 2004”. Всичко започва през август 2021 г., когато две граждански организации …

Пресконференцията проведена на 13.9.2022 г. в БТА за прокурорската преписка № 10729/2022 Read More »