Protocol

ПРОТОКОЛИ ЗА ОТКРИВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА НАЛИЧИЕТО НА BLUETOOTH ИЗЛЪЧВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ЕМИСИИ ПРЕДАВАНИ ОТ ТЕЛАТА НА ВАКСИНИРАНИТЕ

ТЕСТ С МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

С него може да бъде установено:

  • Наличието на неизвестно Bluetooth устройство
  • Източника на Bluetooth сигнала
   (доказване на наличието на Bluetooth чипове във ваксинираните)

ТЕСТ С УСТРОЙСТВО ЗА ЗАСИЧАНЕ НА БЕЗЖИЧНА ОБМЯНА НА ДАННИ

С него може да бъде установено:

  • Наличието на неизвестно Bluetooth устройство
  • Източника на Bluetooth сигнала
  • Вида на информационните пакети, които неизвестното Bluetooth устройство изпраща

ТЕСТ С УСТРОЙСТВО ЗА АНАЛИЗ НА РАДИО-ЧЕСТОТНИ И ЕЛЕКТРО-МАГНИТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ (RF/EMF READER/ANALYZER)

С него може да бъде установено:

  • Източника на Bluetooth сигнала
  • Силата на RF/EMF сигнала
ТЕСТ С МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Следвайки указанията в настоящия протокол можем да установим наличието на неизвестните Bluetooth устройства и техния източник. Въпреки, че е възможно в някои случаи да има продукти с Bluetooth устройства, които да не са регистрирани според международната класификация, в преобладаващата част от случаите (може би в над 90-95% от случаите) неизвестните Bluetooth устройства представляват незаконно инсталираните операционни системи (чипове) на ваксинираните чрез ковид ваксините.

Настоящата проверка може да бъде осъществена индиректно, без съдействие от страна на ваксинираните или директно, когато имаме такова съдействие.

ИНДИРЕКТЕН МЕТОД (БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪДЕЙСТВИЕ ОТ СТРАНА НА ВАКСИНИРАНИТЕ). СТЪПКИ:

 1. ОТКРИВАНЕ НА УСТРОЙСТВАТА
 2. УСТАНОВЯВАНЕ, ЧЕ ТЕ СА МОБИЛНИ, А НЕ ФИКСИРАНИ
 3. УСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНОСИТЕЛНОТО КОЛИЧЕСТВО НА НЕИЗВЕСТНИТЕ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА СПРЯМО БРОЯ НА ДРУГИТЕ
 4. ДОПУСКАНЕ НА ХИПОТЕЗИ ЗА ТЕХНИЯ ВИД
 5. ЕЛИМИНИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ХИПОТЕТИЧНИ ВЕРОЯТНОСТИ ЧРЕЗ СТАНДАРТНА И КОНТРОЛНА ГРУПА

ДИРЕКТЕН МЕТОД:

 • ДИРЕКТНО ДОКАЗВАНЕ ЧРЕЗ ТЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ИНДИВИДИ ИЛИ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМА ГРУПА ОТ ВАКСИНИРАНИ
ИНДИРЕКТЕН МЕТОД

Да разгледаме стъпките на индиректния метод.

  1. ОТКРИВАНЕ НА УСТРОЙСТВАТА
   Неизвестните Bluetooth устройства могат да бъдат открити почти навсякъде, където има хора. Тези устройства могат да бъдат открити чрез следните Bluetooth сканиращи мобилни приложения:

   За Android: Bluetooth Scanner – Bluetooth finder – pairing на Zoltan Pallagi (препоръчвано),Microchip Bluetooth Data”,   “Find My Bluetooth Device”, “Free EMF Detector, EMF Meter – ElectroSmart”, и др.
   За iPhone:Bluetooth BLE device(препоръчвано), “BLE Scanner 4.0”, “Find My Bluetooth Device Pro”, “Find My Bluetooth Device” или “Scanner Bluetooth и др.

   ТРОЙНА ПРОВЕРКА
   Бърза тройна проверка потвърждава, че тези Bluetooth устройства са с нерегистриран MAC адрес, което само по себе си очевидно е нередно. За теста използваме приложението “Bluetooth Scanner – Bluetooth finder – pairing ” на Zoltan Pallagi (Android).

   • ВЪТРЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО: Устройствата се появяват като: Type: UNKNOWN, Name: UNKNOWN, Services: UNKNOWN, and Vendor (bt card): UNKNOWN (Тип: Неизвестен, Име: Неизвестно, Услуги:  Неизвестни, Доставчик (bt card) : Неизвестен). Показва се само MAC адресът без никаква информация за устройствата. Това не е нормално, тъй като всяко Bluetooth устройство има име, чрез което може да се идентифицира и да се свърже с него.
   • В ИНТЕРНЕТ: Допълнителна проверка на MAC адреса на Bluetooth устройствата чрез уебсайтове от рода на https://maclookup.app/ (уебсайтове за проверка на MAC адреси) също потвърждава, че няма налична информация за тези устройства. Това е същата ситуация, както ако се въведе регистрационният номер на автомобил в уебсайт за регистрация на превозни средства и се види, че няма налична информация за вида на превозното средство, годината на производство, собственика, МПС, застраховката, данъка и т.н. С други думи, тези Bluetooth устройства са също толкова незаконни и престъпни, колкото и автомобилите с фалшиви регистрационни номера.
   • МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА BLUETOOTH: При натискане на бутона “MORE” в приложението получаваме информация за кода на основния клас на устройството, който е 7936. Според международната класификация на Bluetooth Special Interest Group този код означава, че тези устройства попадат в категорията “лабораторни проби”. Това потвърждава, че някой е произвел тези устройства, без да ги регистрира и ясно да определи какво е тяхното предназначение. Някой е превърнал жизнената и работната ни среда в неидентифицирана Bluetooth мрежова “лаборатория” с неизвестно предназначение.

   Всеки производител на Bluetooth устройства е заинтересуван  от това клиентът лесно да намира и да се свързва с неговите устройства, затова се грижи устройствата да се появяват в стандартното меню за търсене на Bluetooth, да имат ясни, описателни имена и да могат лесно да се свързват с тях, но тези устройства не се появяват в стандартните менюта за търсене на Bluetooth в телефоните и нямат описателни имена.

   (горната графика на български език)

   С тази първа стъпка установяваме следните факти:

   • Съществуват значителен брой BLUETOOTH УСТРОЙСТВА С НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР
   • Производителят СЪЗНАТЕЛНО ГИ Е СКРИЛ от обществеността и НЕ ИСКА НИКОЙ ДА ЗНАЕ КАКВИ СА ТЕЗИ УСТРОЙСТВА И КАКВО Е ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Време за осъществяване на теста: 10-15 минути.

     

  2. УСТАНОВЯВАНЕ, ЧЕ ТЕЗИ УСТРОЙСТВА СА МОБИЛНИ, А НЕ ФИКСИРАНИ
   Тази стъпка се осъществява изключително лесно като се извърши наблюдение, което установява, че броят на неизвестните Bluetooth устройства варира според броя на хората на определена територия или в определено помещение. Достатъчно е да се отиде на обществено място, където броят на хората варира или да се провери броя на тези устройства в началото или края на работния ден пред някой магазин или друга публична сграда и да се сравни този резултат с измерване извършено в натоварено работно време. Разликата ще бъде драматична и изключително показателна.С тази стъпка подготвяме почвата за изграждане на достоверни хипотези.Време за осъществяване на теста:  10-15 минути до максимум един ден.

    

  3. УСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНОСИТЕЛНОТО КОЛИЧЕСТВО НА НЕИЗВЕСТНИТЕ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА СПРЯМО БРОЯ НА ДРУГИТЕ
   Тази стъпка също подпомага изграждането на достоверна хипотеза и елиминирането на останалите, защото броят на тези устройства може да ни подскаже къде да търсим отговора. За да открием относителния брой на тези устройства спрямо другите е достатъчно в използваното приложение да приложим наличните филтри или като още по-добър вариант да изберем опцията Charts, чрез която ще видим резултатите в красиви и ясни графики. В демонстрационното видео се вижда ясно как се извършва този тест и резултатите от него показват, че тези устройства са повече от всички други в телекомуникационното пространство взети заедно.
   Видео с демонстрация на този тест. Линк към видеото в Bitchute. Време за осъществяване на теста:  10-15 минути.

    

  4. ДОПУСКАНЕ НА ХИПОТЕЗИ ЗА ВИДА НА ТЕЗИ УСТРОЙСТВА
   До тук установихме, че:
   • Съществуват значителен брой BLUETOOTH УСТРОЙСТВА С НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР
   • Производителят СЪЗНАТЕЛНО ГИ Е СКРИЛ от обществеността и НЕ ИСКА НИКОЙ ДА ЗНАЕ КАКВИ СА ТЕЗИ УСТРОЙСТВА И КАКВО Е ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
   • Тези устройства са мобилни и се движат заедно с хората
   • Броят на тези устройства е повече от всички други Bluetooth устройства взети заедно

Въз основа на тези данни можем да направим следните хипотези:

    • Това са скрити Bluetooth устройства в телефоните. В този случай е необходимо да се запитаме защо производителите биха искали да създадат такива устройства и да ги попитаме за отговор.
    • Това са мобилни Bluetooth устройства от типа слушалки и часовници, чийто производители не са ги регистрирали и не са им дали имена. Тази хипотеза е почти невъзможна, защото потребителите не биха могли да ги ползват, ако това е така, но тестът не пречи да допуснем и тази възможност.
    • Това са мини-Bluetooth устройства, които са скрити в дрехите с цел проследяване и/или наблюдение. Тази хипотеза не е реалистична, тъй като едва ли повсеместно и едновременно толкова много производители на дрехи от всякакви нации и мащаб биха го направили, а и за излъчването на такъв сигнал е необходим сериозен, постоянен източник на енергия. Все пак нека да допуснем и тази възможност.
    • Това са Bluetooth чиповете на ваксинираните. Имайки предвид всички предоставени доказателства и научни публикации, то тази хипотеза е най-вероятната.

Остава фазата за елиминиране на хипотезите, докато остане само един възможен отговор.

  1. ЕЛИМИНИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ХИПОТЕТИЧНИ ВЕРОЯТНОСТИ ЧРЕЗ СТАНДАРТНА И КОНТРОЛНА ГРУПА
   На този етап е необходимо да намерим достатъчно голяма група от неваксинирани, които да имат стандартен брой телефони, Bluetooth слушалки и Bluetooth часовници със себе си както в стандартна социална среда. Това ще е нашата контолна група. Групата е необходимо да бъде в среда, където в обсег на около 50-100 метра няма никой друг наоколо, тъй като това е обсега на действие на Bluetooth. Това може да бъде извън населено място или друго подходящо място.  В тази среда се извършва сканирането, за да се види броя на неизвестните Bluetooth устройства. Например групата е 20 души и се установява наличност на 2 неизвестни Bluetooth устройства.Следващата стъпка е да се намери стандартна група. Може да се отиде в стандартна социална среда като например магазин, където да има подобен брой хора или ако те са повече, то тогава математически това да се вземе предвид при крайния анализ. Например, ако хората в магазина са около 40 на брой, то тогава можем да умножим контролната група по 2, за да получим приблизително същия брой участници и резултати от теста – 40 участници и 4 неизвестни устройства. В тази среда извършваме контролно сканиране. Ако резултатът показва значително повече неизвестни Bluetooth устройства, например при размер на стандартната група от 20 души установяваме наличието на 10 неизвестни Bluetooth устройства, то е необходимо да анализираме на какво се дължи тази разлика. Не могат да бъдат телефони, слушалки, часовници или възможни скрити устройства в дрехите, защото в контролната група тези фактори са същите. Остава само една възможна хипотеза, а именно че това са чиповете на ваксинираните. По този начин доказваме наличността на Bluetooth устройствата в телата на ваксинираните без да е необходимо тяхното съдействие. Така този емпиричен тест дава потвърждение на другите налични изследвания, микроскопските анализи на ваксините и научните публикации по въпроса, които потвърждават и обясняват наличието на Bluetooth излъчвания от телата на ваксинираните.

Горното видео (линк към видеото в Bitchute) е демонстрация на описания метод със сравнение на контролна и стандартна група като се използва група на последователите на българския духовен учител Петър Дънов, за които се знае, че почти не се ваксинират, защото са такива неговите заръки и стандартна група с пътници от самолет. Тестът установява, че докато групите са с приблизително еднакъв размер, около 200 души (+/- 5-10%), то разликата в броя на неизвестните Bluetooth устройства, които са открити е статистически значима. В стандартната група тези устройства са 99, което е неестествено висока бройка, тъй като това означава, че всеки втори пътник би трябвало да има някакво активно Bluetooth устройство, а ние знаем, че в реалния живот едва ли повече от 10-15% от хората имат активирани Bluetooth устройства със себе си (телефон с включен Bluetooth или активни слушалки или часовници). В допълнение на това пътниците в самолета изрично са помолени в началото на полета да активират “самолетен режим” в своите телефони, за да не пречат на бордовата апаратура, а този режим изключва Bluetooth сигнала също. Като силен контраст в контролната група, последователите на духовния учител Петър Дънов, откритите неизвестни Bluetooth устройства са едва 16, което е около 6 пъти по-малко. Тъй като в двете групи вида на телефоните, слушалките, часовниците и дрехите са едни и същи или приблизително едни и същи, то ние можем да елиминираме всички тях като потенциални фактори, които могат да повлияят на крайния резултат. Остава единственото логично обяснение, ваксинацията, тъй като за контролната група от хора е общоизвестен факт, че почти няма ваксинирани.  Насоките на духовния водач са да не се използват ваксини, защото те не работят, разболяват хората и скъсяват живота и най-добрата ваксина остава храната.  По този начин без нуждата от съдействие от страна на ваксинираните може да се докаже, че неизвестните Bluetooth устройства излъчват своите сигнали именно от техните тела.

В горното видео (виж в Bitchute) е представен друг алтернативен начин на доказване на неизвестните MAC адрес в телата на ваксинираните като е демонстрирано изследване направено на деца, участващи в състезание по бягане в изолирана среда сред природата. Децата са разделени в три възрастови групи: група А – 14 и 15 години, група В – 12 и 13 години, и група С – 10 и 11 години. Установява се, че неизвестните MAC адреси (Bluetooth устройства) се появяват при преминаването на състезателите без телефони при всички възрастови групи и следователно те не са свързани с телефоните както и другите видове Bluetooth устройства, защото при останалите има ясни наименования, които съответстват на специфичния продукт. По-голям брой неизвестни Bluetooth устройства се открива при по-възрастните групи (където има повече ваксинирани).

В тези два видео-материала също можем да направим сравнене между две групи, които играят роля на контролна и стандартна група. Във видеото отляво виждаме резултат от Bluetooth сканиране в зала с около 2000 души, които са основно будни хора в обществото и вероятността да има ваксинирани между тях е много ниска. Във второто видео отдясно се вижда резултата от сканирането в супермаркет в Англия през януари 2023. Веднага се вижда, че броят на неизвестните Bluetooth устройства в супермаркета е значително по-голям от този в залата. Този сравнителен анализ също потвърждава тезата, че тези устройства са именно Bluetooth чиповете на ваксинираните.

ДИРЕКТЕН МЕТОД

При директния метод можем да работим с ваксинираните и така можем да получим непосредствени резултати.

УКАЗАНИЯ

Тук се разглежда работата единствено с приложението Bluetooth Finder, Scanner Pair на Zoltan Pallagi, тъй като то е най-добро за работа с настоящата тематика. Потребителите също намират това приложение за много добро. Най-добре е да се закупи платената версия, която е само няколко долара, защото тя позволява подреждане на резултатите по сила на сигнала, използване на филтри и други. Пълните детайли на протокола са описани в PDF файла. Тук е копирана само част от информацията от файла.

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ:

 1. НЕ ВСИЧКИ ВАКСИНИРАНИ ИЗЛЪЧВАТ BLUETOOTH СИГНАЛ.
  Според френско проучване само
  около 45% от тестваните ваксинирани индивиди са имали откриваеми Bluetooth емисии (Документ: https://tiny.cc/vaxchip_scires, уебсайт: https://operationxb.citizen-light.com/ ) , докато испанският лекар др Луис Бенито съобщава, че е открил сигнала при 96 от 112 тествани ваксинирани пациенти (виж статията или видеото ). Причините за това могат да бъдат, че някои от ваксините са плацебо (физиологичен разтвор), но може да има и други причини, които са неизвестни на този етап.

  Както е обяснено в документалния филм
  BlueTruth (на български: BlueTruth) наночастиците от графенов оксид, които отговарят за Bleutooth
  сигнала се енергизират в среда с наличие на електро
  магнитно поле. Така например, в проведения първоначален експеримент в Мексико са отчетени едва 2 бр Bluetooth сигнала от 6 ваксинирани. Тогава ваксинираните не са носили телефоните със себе си и телата им не са били в среда с електромагнитни полета. Но при втория тест, когато са били с телефони, при които е включен WiFi и услугите за интернет (Data On) е отчетен сигнал при всичките 6 участници. Това е и обяснението защо при изследването проведено във Франция е отчетен сигнал едва при 45% от случаите. Това е защото е било избрано специално място без никакъв сигнал от външни антени и всички участници не са имали включени телефони, които да създадат среда с електромагнитно поле.

 2. MAC АДРЕСИТЕ МОГАТ ДА ВАРИРАТ.
  Докато при стандартните
  Bluetooth устройства MAC адресите са постоянни и не се изменят, то МАС адресите на Bluetooth устройствата на ваксинираните могат да се изменят във времето, т.е. те може да не са постоянни. В техническата литература това е известно като spoofing промяна на МАС адреса. Причината за тези вариации не са известни до момента. Номерът може да се изменя, но сигналът от тялото остава постоянен и непрекъснато генерира нови MAC адреси. Интервалът на смяна на тези MAC адреси също все още не е уточнен, но изглежда достатъчно голям, за да могат да се направят поне няколко бързи теста един след друг без да има промяна в номера.

  Вариацията на тези адреси по никакъв начин не засягат резултатите от тестовете описани в този протокол.

 3. ВЪЗМОЖНО Е НЯКОИ ОТ УСТРОЙСТВАТА НА ВАКСИНИРАНИТЕ ДА ИМАТ ИМЕНА.
  Изглежда в опит
  да се прикрият следите на някои от устройствата започнаха да се присвояват имена, но останалите параметри остават абсолютно същите, т.е. устройствата са от същия тип (Device major class code 7936) и за тях няма никаква информация в интернет базата данни. Моля, проверявайте всички параметри! Ето един такъв пример:

Мястото на теста може да бъде в града, у дома, извън града или в изолирана от сигнали среда, Фарадеева решетка (Faraday cage). Най-лесно и удобно е място, което е извън града или в изолирана Фарадеева решетка, защото това осигурява чиста среда за теста. Ако тестът се прави у дома и особено в гъста градска среда, тогава за кратко време трябва да се направят няколко теста на различни места, за да се види дали устройството, което излиза най-отгоре в списъка (най-силния сигнал) се появява на всички тези места (виж за подробности в PDF файла на протокола).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФАРАДЕЕВА РЕШЕТКА
Тук са показани видео-демонстрации за това как може да бъде използвана Фарадеева решетка за тестване на сигнала, който се излъчва от ваксинираните. В първия случай има изградено помещение с изолиране на безжичните радио сигнали, а във втория случай се използва Фарадеев плат. Идеята за теста с Фарадеевия плат е да се даде възможност такъв тест да бъде направен с минимални финанси, както и да има висока мобилност и простота на изработка.

Демонстрация на тест с ваксиниран в помещение, което е изолирано на принципа на Фарадеевата решетка. Bluetooth Exorcism, ReichsDoktor, Rumble.

Демонстрация на изолиране на Bluetooth сигнала чрез Фарадеев плат. Isolating The Unknown Bluetooth Devices With Faraday Fabric, Bitchute
ТЕСТ С УСТРОЙСТВО ЗА ЗАСИЧАНЕ НА БЕЗЖИЧНА ОБМЯНА НА ДАННИ

В този тест може да се докаже, че при излъчвания Bluetooth сигнал от телата на ваксинираните се извършва реален обмен на информационни данни (информационни пакети). Това може да стане с единичен инструмент или комплект от антена, лаптоп и софтуер за обработка на данните. Ето някои примери за това.

Испанска медицинска сестра открива трансмисия на данни при ваксиниран
BlueTruth – Мексиканското изследване за MAC адресите при ваксинираните. Български Английски
Документален филм, съдържащ изследване от Франция на MAC адреса във ваксинираните
Тест във Фарадеева решетка на MAC адреса при ваксинирана. САЩ.

Демонстрация на използване на Cc2540 packet sniffer firmware и Snifferticc при откриване на информационни пакети при ваксинираните в туристически център.  Линк към видеото в Telegram. Тестът е демонстриран от Адам Смит, САЩ (Derr Reichsdoktor), Канал в Rumble 
 

В документацията от френското изследване може да се види подробно описание на инсталацията и употребата на антената за анализ на радио честотните излъчвания и предаването на информационни пакети. Указания могат да се намерят и в YouTube:
How to install and monitor WiFi using Kismet
How to Install and Using Kismet on Ubuntu 18.04 for Wi-Fi Information Gathering
Use Kismet to Find & Monitor Nearby Wi-Fi Devices [Tutorial]

ТЕСТ С УСТРОЙСТВО ЗА АНАЛИЗ НА РАДИО-ЧЕСТОТНИ И ЕЛЕКТРО-МАГНИТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ (RF/EMF reader/analyzer)

Излъчванията на неизвестните Bluetooth устройства могат да бъдат уловени и с апаратура за RF/EMF отчитане и анализ. Този вид тест е по-сложен поради следните фактори:

 • Повишена сложност на откриване на източника на RF емисиите
 • Важно е да се подбере правилния инструмент за извършване на теста
 • За предпочитане е тестващият да има някакъв опит в областта
 • Качествените инструменти за теста са относително скъпи

Във видеото The Reality of RF Meters се обяснява защо тестването на всички радио-честотни устройства е необходимо да става в Безехова камера (anechoic chamber) или реверберационна камера, което не се извършва от почти нито един производител. В следните три видео-материала са използвани висококачествени уреди, които са минали такива тестове.

HIGH FREQUENCY VAXXED
FIREMEDIC8 CAPTURES BLUETOOTH & RF PHENOMENON
THE RADIATION SITUATION AND POSSIBLE MITIGATION STRATEGY

Изследователят Адам Смит (Derr Reichsdoktor) също извършва радио-честотни измервания.

В горното видео той демонстрира използването на антена за улавяне на безжични сигнали,  която е увита в специално изолиращо сигналите фолио и по този начин е способен да улови сигнали идващи единствено от посоката, към която фунията е насочена. Разхождайки се в супермаркет, той е поставил лаптопа с изобразяваните данни в пазарната количка и наблюдава резултатите, когато насочва фунията към различни хора. Тестът показва, че наистина по този начин той е способен да определи кой излъчва такива сигнали (в Bluetooth спектъра на 2,4 GHz) и кой не.

Същият изследовател прави и серия от изследвания в изолирана от радио честотни излъчвания среда, Фарадеева клетка, където също отчита предаване на Bluetooth сигнали (протоколи) от телата на ваксинирани, както и радио честотни излъчвания. В това видео се вижда такава демонстрация, както и оригинален метод, който авторът е разработил за извличане на носителят на тези излъчвания от тялото.

В заключение може да се обобщи, че всичките посочени тук методи, както и допълнителните микроскопски изследвания и наличните научни публикации потвърждават наличието на Bluetooth излъчвания от телата на ваксинираните.