Изолиране на Bluetooth сигналите от неизвестните устройства с фарадеев плат

Тук тествам Фарадеeв плат, за да видя дали ще мога да изолирам с него потенциални неизвестни сигнали от Bluetooth устройства, излъчвани от телата на ваксинираните. Това би могло да бъде от голяма полза при провеждане на тестове в града, където има много сигнали и може да ни е малко трудно да определим кои сигнали откъде идват (кой MAC адрес принадлежи на определено устройство или на определено тяло).
Както виждате, всъщност е доста лесно да се направи това. Сега трябва да намерим достатъчно доброволци, с които да го изпробваме.