Официален отговор от ДАНС по повод разследването за нелегалните Bluetooth устройства

От ДАНС се получи официален отговор по повод сигнала за нелегалните Bluetooth устройства намиращи се на територията на цялата страна. ДАНС счете, че:
“От извършения анализ на предоставената в материала информация беше установено, че в него не се съдържат конкретни данни за извършени нарушения и/или посегателства , относими към компетентността на органите на агенцията по смисъла на чл. 4 от Закона на ДАНС.”

КОМЕНТАР ПО ОТГОВОРА:
В отговора не се съдържа отричане на факта, че съществуват нелегални Bluetooth устройства и че те се намират в телата на ваксинираните.