Информацията за неизвестните Bluetooth устройства подадена като добавка към прокурорска преписка 10729/22

На 27/09/2022 в Софийска Градска Прокуратура бе предадена информацията за неизвестните Bluetooth устройства като допълнително приложение към прокурорска преписка 10729/22. По преписката се търси наказателна отговорност срещу длъжностните лица, отговорни за обявяването на пандемична ситуация в страната и представянето на експериментални течности пред населението като ваксини. По преписката вече е установено от разследващия прокурор, че длъжностните лица:

  • съзнателно са създали смут и страх в населението  с цел да наложат незаконни административни ограничения и да принудят хората към ваксинация;
  • съзнателно са подложили гражданите на медицински експерименти без знанието и съгласието на участниците;
  • ограничили са възможността за придвижване на гражданите без основателна причина;
  • съзнателно са сключили неизгодни сделки за закупуване на материали.

Настоящия документ бе представен като допълнителна информация даваща по-пълна картина за същността и идеята зад тези инжекции, незаконно представяни пред обществеността като ваксини.

Документът може да бъде видян ТУК.

Пълната информация по преписка 10729/22 може да бъде видяна ТУК.