Сравнително изследване между стандартна и контролна група за наличие на неизвестни Bluetooth устройства

В това видео правя сравнително изследване относно
нелегалните Bluetooth устройства между 2 групи:

СТАНДАРТНА и КОНТРОЛНА.

Резултатите говорят сами за себе си, но най-важното е, че сега и вие можете да направите същия експеримент и да помогнете истината да излезе на яве.