Беседа на Рила

По време на събора на Бялото Братство на Рила изнесох беседа по темата за нелегалните bluetooth устройства.