С BLUETOOTH SCANNER ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛЕФОНА СИ ВЕДНАГА ЩЕ ОТКРИЕТЕ РЕДИЦА НЕИЗВЕСТНИ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА, КОИТО:

 • НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТКРИТИ В СТАНДАРТНОТО МЕНЮ,
 • НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТКРИТИ В ИНТЕРНЕТ БАЗИТЕ ДАННИ,
 • НЕ СЪЩЕСТВУВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДА, ИМЕТО, УСЛУГАТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 • И ТЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА ВЗЕТИ ЗАЕДНО!

КАКВИ СА ТЕЗИ УСТРОЙСТВА, КОЙ ГИ Е ПРОИЗВЕЛ, КАКВА Е ТЯХНАТА ЦЕЛ И КАКВИ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ?  ЗАЩО ОБЩЕСТВЕНОСТТА НЕ Е ИНФОРМИРАНА ЗА ТЯХ? ЗАЩО ОБИКНОВЕНИЯТ ЧОВЕК НЕ ЗНАЕ ЗА ТАЗИ ИЗЦЯЛО НОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА (ТЕЗИ УСТРОЙСТВА СА ТОЛКОВА МНОГО, ЧЕ МОГАТ ДА СЕ КОНКУРИРАТ СЪС СТАНДАРТНИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КОМПАНИИ)? КАК ТАЗИ НОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА ЩЕ ПРЕОБЪРНЕ ИЗЦЯЛО ВАШИЯ СВЕТОГЛЕД И ЖИВОТ?  КАКВИ СА ОПАСНОСТИТЕ И ИМА ЛИ ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ НА ТОВА ЯВЛЕНИЕ? 

ЦЕЛТА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ Е ДА ДАДЕ ОТГОВОР НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ.

ДЕМОНСТРАЦИЯТА

В това видео ще видите бързи тестове направени на различни места в града, които установяват наличието на тези напълно неизвестни устройства и тяхното впечатляващо количество. Ще намерите и отговора на въпроса какво всъщност представляват те. Виж видеото в BitchuteОще видео-материали по тематиката можете да видите и в Bitchute канала: https://www.bitchute.com/channel/theukoflove/ .

За пълен списък с наличните изследвания до момента ВИЖ ТУК

РОЛЯТА НА ПРОЕКТА

 • ИНФОРМИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА НЕЛЕГАЛНОТО ИНСТАЛИРАНЕ НА BLUETOOTH ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА В ТЕЛАТА НА ВАКСИНИРАНИТЕ СРЕЩУ КОВИД БЕЗ ТЯХНОТО ЗНАНИЕ И СЪГЛАСИЕ
  Изброените по-долу точки поясняват предимствата на настоящия подход за разпространение на тази информация.
 • ПРЕМАХВАНЕ НА ПОСРЕДНИЦИТЕ МЕЖДУ ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК И НАУЧНАТА ИСТИНА
  Хората не се чувстват компетентни и уверени по отношение на науката и изпитват нужда да делегират отговорността за разбирането и вземането на решения по този въпрос на онези, които се считат за компетентни и отговорни в обществото. Всеки, който има елементарни познания за използването на смартфон може да установи без никакво съмнение, че от телата на ваксинираните се излъчват Bluetooth емисии, което несъмнено означава, че те са били незаконно чипирани против тяхното знание и съгласие. Сега всеки човек има същата квалификация и власт като председателя на СЗО, министър-председателя и всеки висш научен или медицински специалист в страната и света, защото притежаваме ОРИГИНАЛНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО и сме елиминирали тяхното посредничеството между нас и научната истина. Сега вече имаме както компетентността, така и отговорността да се произнесем окончателно относно този централен въпрос на нашето съвремие – безопасни ли са тези ваксини и дали те изобщо са такива, вярни ли са конспиративните теории и каква роля играят СЗО и местните институции в цялата тази инициатива. Сега само за минути ВСЕКИ ЕДИН може да достигне до оригиналната истина САМ, без посредничеството на когото и да било друг и да усети истинската сила на директния досег до оригиналната истина и детската лекота, с която той може да борави с нея. 
  (Виж графиката на български)
 • БЪРЗИНА, ЕФИКАСНОСТ И ДОСТЪПНОСТ
  Над 1 милион потребители могат с лекота да откриват търсените от тях Bluetooth устройства с това приложение. Следователно ВСЕКИ МОЖЕ да установи източника на неизвестните Bluetooth устройства бързо и лесно.
  Този проект е НАЙ-БЪРЗИЯТ, ЕФИКАСЕН И ДОСТЪПЕН начин за поставяне на край на всички манипулации свързани с псевдо-пандемиите дирижирани от СЗО. Не съществува друг подход, който да прилага безкомпромисна демонстрация на безспорно веществено доказателство в рамките на минути чрез напълно достъпен за всеки човек инструмент – мобилен телефон.
 • АБСОЛЮТНА УНИКАЛНОСТ
  Проектът е НАПЪЛНО УНИКАЛЕН с това, че за разлика от всички други инициативи свързани с локдауна, защитата на правата на служителите или инициативи и съдебни дела целящи спирането на употребата на ваксините и доказване на техните вредни странични ефекти, този проект разкрива напълно различно и много по-дълбоко ниво на злоупотреба с тези инжекции. Този проект е единственият, който разкрива как чрез ковид инжекциите, които представляват ТРОЯНСКИ КОН, в човешките тела се инсталират Bluetooth операционни системи за установяване на пълен контрол над мислите, чувствата и действията на хората, превръщайки ги в дистанционно програмируеми биологични единици. По този начин този проект е уникален и с това, че МОМЕНТАЛНО ДОКАЗВА НАЛИЧИЕТО НА УМИСЪЛ в извършването на това престъпление. Съдебните дела, които целят доказването, че ваксините не са безопасни НЕ МОГАТ ДА ДОКАЖАТ УМИСЪЛ ЗА СЪЗНАТЕЛНО създаване на тези вредни странични ефекти, докато настоящият подход моментално разкрива такова умишлено действие. Благодарение на тази характеристика методът дава и най-бърза и ефективна възможност за най-дълбоко пробуждане на масите.
 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СОЛИДНИ ФИНАНСОВИ КОМПЕНСАЦИИ
  Искате ли бърза и надеждна процедура за солидна финансова компенсация за умишлена злоупотреба с ковид инжекциите, което се доказва с обикновен мобилен телефон за минути? Това е вашият отговор.
 • СЪБУЖДАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА НА ВАКСИНИРАНИТЕ
  За съжаление, до сега най-потърпевшите бяха и най-пасивни поради липса на информация за реалното съдържание и идея на ваксините. Благодарение на доказването за минути на съществуването на Bluetooth чиповете, на цялостната документация и възможността за финансова компенсация сега вече тяхната инициатива може да бъде събудена.
 • ПРЕМАХВАНЕ НА МАСКИТЕ
  Хората ще престанат да вярват на маските, когато разберат истинския замисъл на псевдо-ваксините.
 • ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СЛЕДВАЩ ЛОКДАУН
 • ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНИТЕ ОТ СЗО И ДРУГИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ СВЪРЗАНИ С ИНИЦИАТИВАТА НА ПАНДЕМИЯТА
  СЗО е централен инструмент, чрез който се прокарват всички манипулации свързани с ваксините. Този проект дава възможност за най-бързо и надеждно разпространение на информацията за скритата цел на ваксините, което ще даде реално основание на всички страни да напуснат тази организация чрез което да се освободят от нейното заробващо влияние и да потърсят съдебна отговорност на нейното ръководство. Същото важи и за другите международни организации, които участват в тази инициатива.
 • СВОЕВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ
  Поради тежката информационна завеса, мнозинството от засегнатите от вредните странични ефекти на ваксините не могат да направят връзката между своето състояние и ваксините и за съжаление с това силно им се намалява шанса за успешно лечение. Този проект дава възможност за светкавичното разпространение на информацията за ваксините и увеличава възможността за успешно лечение.
 • СПАСЯВАНЕ НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС
  Това може да стане чрез предотвратяване на бъдещи локдауни и манипулации от СЗО и други организации, участващи в подобни инициативи насочени срещу населението.
 • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПОЯВАТА НА ПОДОБНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА НАД СУВЕРИНИТЕТА НА ИНДИВИДА И НАЦИЯТА В БЪДЕЩЕ
  Проектът изследва в дълбочина причините за възникване на това явление и предоставя решения за коригиране на ситуацията на индивидуално и социално ниво.

Моля ПОДКРЕПЕТЕ ТОЗИ ПРОЕКТ с Вашите дарения. Благодаря!